BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźniar Jerzy
Title
Ponowne ustalenie prawa do świadczeń emerytalno - rentowych
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 6, s. 26-31
Keyword
Świadczenia emerytalno-rentowe, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Opieka nad dzieckiem, System emerytalny, Zabezpieczenie społeczne, Prawo ubezpieczeniowe
Pension benefits, Supreme Court jurisdiction, Childcare, Pension schemes, Social security system, Insurance law
Abstract
W artykule autor przedstawił istotny z praktycznego punktu widzenia problem możliwości zmian przyznanych świadczeń emerytalno-rentowych, rozważając ponadto zasady utraty prawa do świadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem utraty prawa do tzw. wcześniejszych emerytur przyznawanych w związku z potrzebą opieki nad dzieckiem. Sygnalizuje również zmiany ustawowe w zakresie tzw. weryfikacji świadczeń.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu