BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
Title
Przegląd orzeczeń dotyczących poszczególnych dyrektyw w zakresie ochrony konsumenta
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 6, s. 30-33
Keyword
Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Prawo WE, Dyrektywy WE
Consumer protection, Consumer law, Judgments of the European Court of Justice, European Community law, EC directives
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Przedstawiono wybrane przykłady orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego doprecyzowujące znaczenie poszczególnych przepisów dyrektyw konsumenckich. Dotyczą one umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, języka reklamy i na etykiecie, wad produktu, usług turystycznych, nieuczciwych klauzul.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu