BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Krzysztof
Title
Menedżerskie zarządzanie uczelniami : Edukacja dla przyszłości
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2004, nr 18, s. 15-16
Keyword
Zarządzanie oświatą, Szkolnictwo wyższe, Edukacja
Management in education, Higher education, Education
Country
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki, Europa
Poland, United States of America (USA), Europe
Abstract
Obecnie najlepsze na świecie są uniwersytety amerykańskie. Od europejskich wyróżnia je głównie to, że są zarządzane przez menedżerów, mają krótszą drogę do samodzielności naukowej i dydaktycznej pracowników naukowo-dydaktycznych, posiadają większą stabilność finansową i organizacyjną, występuje w nich większa więź łącząca naukowców ze studentami oraz znacznie silniejsze niż w Europie powiązania z otaczającym światem, szczególnie z gospodarką.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu