BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obłój Tomasz
Title
Reputacja jako zasób strategiczny - ceny, koszty transakcyjne i zaufanie w transakcjach na aukcji internetowej Allegro
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 5, s. 18-21, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Kultura organizacji, Transakcje wirtualne, Koszty transakcyjne, Serwis aukcyjny, Przedsiębiorstwo wirtualne
Corporation strategies, Corporate culture, Virtual transaction, Transaction cost, Auction website, Virtual enterprise
Company
Allegro.pl
Abstract
Przedstawiono teoretyczną koncepcję badań i analiz transakcji zawieranych na aukcji internetowej Allegro. Transakcje tak dobrano, aby reputacja sprzedających była jedynym czynnikiem różnicującym analizowane pary aukcji. Przyjęto hipotezę badawczą, że sprzedający z lepszą reputacją, będzie przeciętnie otrzymywał wyższą cenę za swój produkt niż sprzedawca z odpowiednio niższą reputacją.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ANISZEWSKA G., Geneza pojęcia „kultura organizacyjna", „Przegląd Organizacji" 10/2003.
 2. BA S., PAVLOU P.A., Evidence of the Effect of Trust Building Technology in Electronic Markets: Price Premiums and Buyer Behavior, „MIS Quarterly" 26(2002): 243-268.
 3. DEWAN S., HSU V., Trust in Electronic Markets: Price Discovery in Generalist Versus Speciality Online Auctions,2002, http://web.gsm.uci.edu/sdewan/Home%20Page/Adverse%20Selection%20in%20Reputaions.pdf.
 4. EATON D.H., Valuing Information: Evidence Form Guitar Auctions on Ebay. 2002, http://www.databases.si.umich.edu/reputations/bib/papers/eatonpaper.pdf.
 5. FAMA E. F., Agency Problem and the Theory of the Firm, „Journal of Political Economy", 88, 1980, s. 288-307.
 6. FOMBRUN, C. J., Reputation: Realizing Balue from the Corporate Image, Harvard Business School Press, 1996.
 7. FOMBRUN C., SHANLEY M., What's in a Name? Reputational Building and Corporate Strategy, „Academy of Management Journal", 33: 233-258, 1990.
 8. HOUSER D., WOODERS J., Reputation in Auctions: Theory, and Evidence from eBay, http://bpa.arizona.edu/~jwooders/ebay.pdf; http://www.cbs.dk/departments/ivs/wp/wp02-07.pdf.
 9. KALYANAM K., McINTYRE S., Return on Reputation in Online Auction Markets, 2001, http://business.scu.edu/faculty/research/working_papers/pdf/kalyanam_mcintyre_wp10.pdf.
 10. KOTLER P., ARMSTRONG G., SAUNDERS J., WONG W., Marketing: podręcznik europejski, Warszawa: PWE, 2002.
 11. KREPS D.M., Corporate Culture and the Economic Theory, [w:] J. ALT, K. SHEPSLE (eds.), Perspectives on Positive Political Economy, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, s. 90-143.
 12. LIVINGSTON J., How Valuable is a Good Reputation ? A Sample Selection Model of Internet Auctions, 2002, http://www.wam.umd.edu/~kth/reputation1.pdf.
 13. LUCKING-REILEY D., BRYAN D., PRASAD N., REEVES D., Pennies from Ebay: The Determinants of Price in Online Auctions, http://www.vanderbilt.edu/econ/reiley/papers/penniesfromebay.pdf.
 14. LUCKING-REILEY D., Auctions on the Internet: What's Being Auctioned and How, http://www.vanderbilt.edu/econ/reiley/papers/Internet Auctions.pdf, 1999.
 15. OBŁÓJ K., Strategia organizacji, Warszawa: PWE, 1998.
 16. RESNICK P., Trust Among Strangers in Internet Transactions: Empirical Analysis of eBay's Reputation System, 2001, http ://www. si.umich.edu/~presnick/papers/ebayNBER/RZNBERBodegaBay.pdf.
 17. RESNICK P., ZECKHAUSER R., SWANSON J., LOCKWOOD K., The Value of Reputation on eBay: a Controlled Experiment, 2003, http://www.si.umich.edu/~presnick/papers/postcards.
 18. SIMON H.A., Organizations and Markets, „Journal of Economic Perspectives", 5(2): 25-44, 1991.
 19. SIMON H.A., Rational Decision Making in Business Organizations, „The American Economic Review", Vol. 69/4, wrzesień 1979, s. 493-513.
 20. WILLIAMSON O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa: PWN 1998.
 21. WILLIAMSON O.E., Markets and Hierarchies, New York: Macmillan, 1975.
 22. WILLIAMSON O.E., Strategizing, Economizing, and Economic Organization, „Strategic Management Journal", Vol. 12, 1991, s. 75-94.
 23. YIN P.-L., Information Dispersion and Auction Prices, 2002, http://www.stanford.edu/~pyin/infor.pdf.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu