BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikulec Artur
Title
Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz.I)
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 6, s. 82-86
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Wskaźniki rentowności, Pomiar ryzyka, Analiza szeregów czasowych, Modele ekonometryczne, Ryzyko inwestycyjne
Investment funds, Profitability index, Risk measures, Time-series analysis, Econometric models, Investment risk
Abstract
Fundusze inwestycyjne są najszybciej rozwijającym się rynkiem instytucji wspólnego inwestowania w Europie i jednym z ważniejszych segmentów rynku finansowego w kraju. Analizy ukazują duże znaczenie momentu rozpoczęcia inwestycji, umiejętności przewidywania i wykorzystania sprzyjających warunków na zmieniającym się rynku akcji. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia związane z problematyką oceny efektywności inwestowania funduszy. Przedstawia metody pomiaru wyników przez wykorzystanie szeregów czasowych stóp zwrotu, prostych miar ryzyka oraz regresji liniowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu