BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzeszczyk Tadeusz A.
Title
Zarządzanie projektami informatycznych usług transeuropejskich
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 5, s. 35-37, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Usługi telekomunikacyjne, Usługi informacyjne, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Programy UE
Telecommunications services, Information services, Equal opportunity of developing, EU programme
Abstract
Komisja Europejska dofinansowuje projekty rozwoju informatycznych usług transeuropejskich. Służy to wzmacnianiu spójności obszaru całej Wspólnoty oraz wyrównywaniu istniejących poważnych dysproporcji w rozwoju informatycznych usług między krajami członkowskimi i ich regionami. W artykule omówiono podstawowe założenia programu eTEN i jego strukturę tematyczną.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 6 FP, The Sixth Framework Programme 2002-2006, Towards a European Research Area, European Commission, Luxembourg 2002.
  2. eTEN, Deploying Trans-European e-Services for All, Seminaria wygłoszone z okazji Dnia Informacyjnego programu Komisji Europejskiej — eTEN, 10 marca 2004, Warszawa 2004.
  3. GRZESZCZYK T .A., Systemy multimedialne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metody implementacji, Wydawnictwo MIKOM, 2003.
  4. europa.eu.int/eten
  5. www.6pr.pl
  6. www.mnii.gov.pl/eten
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu