BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pierzchawka Sylwia
Title
Ewolucja perspektywy kultury organizacyjnej w zarządzaniu : od klasyków do współczesnych koncepcji
Prospects of Organizational Culture Evolution in Management : Throughout Classics up to Contemporary Concepts
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (3), 2005, nr 1093, s. 28-37, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Keyword
Kultura organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Globalizacja kultury, Nauki o zarządzaniu
Corporate culture, Enterprise management, Cultural globalization, Management sciences
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono ewolucje perspektywy kulturowej przez pryzmat podstawowych wymiarów kultury organizacyjnej w wybranych nurtach nauki o zarządzaniu. Podjęto także próbę wyłonienia pożądanych cech kultury organizacyjnej w warunkach postępującej globalizacji i ujednolicania rynku.

The purpose of this paper is to show cultural attributes evolution from classic management foundations to contemporary management concepts. Moreover, this paper specifies organizational culture attributes needed in current conditions of progressive globalisation and the tendency to a homogenous market. The discussed problems and conclusions are based on the literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Deal T.E., Kennedy A.A., The New Corporate Cultures. Revitalizing the Workplace after Downsizing, Mergers and Reengineering, Persues Books Reading, Massachusetts 1999.
  2. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE. Warszawa 2000.
  3. Hopej M., Szeloch M., Kamiński R., Clobalizacja zarządzania a kultura organizacyjna, [w:]: Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, Globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, Wrocław 2002.
  4. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wydawnictwo AE. Wrocław 2001.
  5. Płoszajski P., Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów, [w:] Przedsiębiorstwo przeszłości, red. W. Grudzewski, I. Hejduk, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
  6. Sułkowski L., Kultura organizacyjna —próba oceny znaczenia nurtu kulturowego w zarządzaniu, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928. Wrocław 2002.
  7. Zbiegień-Maciąg L., Próby budowania nowych profili kulturowych w organizacji, [w:] Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. L. Zbiegień-Maciąg. W. Pawnik, Wydawnictwo Poldex, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0712
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu