BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kijek Ilona
Title
Przyczyny bezrobocia w Polsce w latach 1990-2004
Causes of Unemployment in Poland in The Years 1990-2004
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 70-88, bibliogr. 48 poz.
Keyword
Bezrobocie, Przyczyny bezrobocia
Unemployment, Reasons of unemployment
Note
summ.
Abstract
Omówiono dane dotyczące poziomu bezrobocia w Polsce. Przedstawiono czynniki sprzyjające wzrostowi bezrobocia.

The process of economic stabilization and liberalization initiated in the first half of the 1990s resulted in significant changes on the labour market - the phenomenon of unemployment became visible. Unemployment involves a series of negative consequences both of economic and social character. They affect not only jobless people but the whole society. Therefore, it is extremely important to take up activities the aim of which is to curb unemployment. In order to fight unemployment effectively, it is necessary to know what causes this phenomenon and how it develops. The aim of this paper is to point out causes and growth of unemployment in Poland in the years 1990-2004. The causes of unemployment are complex and of various nature, they overlap and permeate, therefore it is very difficult to precisely define how important each of them is. A key role in the growth of unemployment in Poland was played by a weakened demand for labour. Moreover, the scale of unemployment was aggravated by a considerable growth in labour resources, although it was not crucial. Those two factors exerted a fundamental influence on the situation on the labour market in Poland in the period under consideration. Apart from them the factors of lesser importance should also be mentioned. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boni M., Rynek pracy: sukcesy 1998 r. -zagrożenia 1999 roku, Rynek Pracy 1999, nr 2.
 2. Dzięcielewska-Machnikowska S., Osobliwości polskiego bezrobocia, Rynek Pracy 1995, nr l.
 3. Gmytrasiewicz M., Pastwa M., Bezrobocie a edukacja, Polityka Społeczna 1991, nr 2.
 4. Golinowska S., Wokół współczesnych problemów bezrobocia, Polityka Społeczna 1992, nr 5/6.
 5. Golinowska S., O przyczynach bezrobocia i polityce jego zwalczania, Polityka Społeczna 2001, nr 3.
 6. Hausner J., Sokołowski A., Czynniki generujące polskie bezrobocie, Rynek Pracy 2001, nr 7/8.
 7. Kabaj M., Aktywna polityka zatrudnienia a środki walki z bezrobociem, IPiSS, Warszawa 1990.
 8. Kabaj M., Jaki program zatrudnienia, Polityka Społeczna 1990, nr 4.
 9. Kabaj M., Zarys programu przeciwdziałania bezrobociu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1993, nr 10/11.
 10. Kaczorek K., Przegląd sytuacji na rynku pracy w roku 1999, Rynek Pracy 1999/2000, nr 12/1.
 11. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 12. Kryńska E., Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy, w: Rynek pracy wobec integracji z UE, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2002.
 13. Kwiatkowski E., Bezrobocie i wolne miejsca pracy. Teoria i rzeczywistość, Polityka Społeczna 1992, nr 9.
 14. Kwiatkowski E., Przyczyny wzrostu bezrobocia w Polsce w latach 1990-1993, Gospodarka Narodowa 1994, nr 9.
 15. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 16. Muszyńska A., Sytuacja na rynku pracy w 2000 т., Rynek Pracy 2001, nr 1. Oleksyn T., Bezrobocie w Polsce - przyczyny, perspektywy, przeciwdziałanie, Polityka Społeczna 1991, nr 3.
 17. Oleksyn T., Regionalne i lokalne uwarunkowania bezrobocia, Polityka Społeczna 1994, nr 4.
 18. Padowicz W., Stan bezrobocia i rynku pracy w Polsce 1990- 1996 - próba oceny, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1996, nr 12.
 19. Padowicz W., Rynek pracy w okresie transformacji w Polsce, Polityka Społeczna 1999, nr 2.
 20. Padowicz W., Niekorzystne tendencje na rynku pracy w Polsce, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1999, nr 12.
 21. Puzio-Wacławik B., Problem bezrobocia młodzieży na tle zjawiska bezrobocia w Polsce w okresie transformacji, w: Prace z zakresu ekonomii, red. Z. Dach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 515, Kraków 1998.
 22. Rynek pracy. Nowe Życie Gospodarcze 1999, nr 33. i nr 41.
 23. Sierzpurzyńska-Rudnicka K., Społeczne skutki bezrobocia, w: Finanse. Rynek i konsumpcja. Studia regionalne. Zagrożenia i perspektywy, red. H. Kucur, A. Szubert, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 661, Wrocław 1993.
 24. Stasiak J., Bezrobocie długookresowe w Polsce, Praca i zabezpieczenie społeczne 1995, nr 10.
 25. Wilkanowicz S., Wychowanie do pracy i do bezrobocia, Znak 1993, nr 9.
 26. Witkowski J., Podstawowe tendencje na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1996, nr 4.
 27. Witkowski J., Transformacja rynku pracy w Polsce, Kontrola Państwowa 2001, nr 3, s. 54.
 28. Włodarski W., Zatrudnienie w Polsce u schyłku lat osiemdziesiątych, Polityka Społeczna 1990, nr 3.
 29. Zarychta H., Restrukturyzacja a bezrobocie w warunkach budowy gospodarki rynkowej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1992, nr 12.
 30. Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce w latach 1992-1998, GUS, Warszawa 1999.
 31. Bezrobocie rejestrowane w Polsce I-IV kwartał 1994, GUS, Warszawa 1995.
 32. Bezrobocie rejestrowane w Polsce I—IV kwartał 1996, GUS, Warszawa 1997.
 33. Bezrobocie rejestrowane w Polsce I—IV kwartał 1997, GUS, Warszawa 1998.
 34. Bezrobocie rejestrowane w 2001, GUS, Warszawa 2002.
 35. Bezrobocie rejestrowane w 2002, GUS, Warszawa 2003.
 36. Rocznik statystyczny 1991, GUS, Warszawa 1991.
 37. Rocznik statystyczny 1992, GUS, Warszawa 1992.
 38. Rocznik statystyczny 1994, GUS, Warszawa 1995.
 39. Rocznik statystyczny 1996, GUS, Warszawa 1997.
 40. Rocznik statystyczny 2000, GUS, Warszawa 2000.
 41. Rocznik statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001.
 42. Rocznik statystyczny 2003, GUS, Warszawa 2003.
 43. Ustawa z dnia 27 lipca 1990 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu, Dz.U. nr 56, poz. 323.
 44. Ustawa z dnia 22 grudnia 1990 roku o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń, Dz.U. nr l, poz. 1.
 45. www.praca.gov.pl. www.stat.gov.pl/index.htm.
 46. www.stat.gov.pl/serwis/stopa_bezrob.htm.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu