BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mizerski Paweł
Title
Rozwój arbitrażu kapitałowego w świetle regulacji bazylejskich
Source
Bezpieczny Bank, 2006, nr 4 (33), s. 125-145, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Ryzyko kredytowe, Umowa Kapitałowa, Nowa Umowa Kapitałowa, Sekurytyzacja aktywów
Credit risk, Capital agreement, New capital accord, Asset securitisation
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości arbitrażu w ramach Bazylei I oraz rozwiązań Nowej Umowy Kapitałowej w zakresie próby jego ograniczenia. Omówiono takie zagadnienia jak: kapitał ekonomiczny a kapitał regulacyjny, arbitraż kapitałowy a wymogi kapitałowe, Bazylea I a Bazylea II, ryzyko kredytowe w Bazylei I oraz Bazylei II (podejście standardowe, metoda wewnętrznych ratingów), sekurytyzacja w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, sekurytyzacja tradycyjna w regulacjach bazylejskich, techniki sekurytyzacyjne wykorzystywane w arbitrażu kapitałowym, sekurytyzacja syntetyczna.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks, Basel Committee on Banking Supervision, January 1996
 2. An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions, Basel Committee on Banking Supervision, July 2005
 3. Bank M., Lawrenz J., Why simple, when it can be difficult? Some remarks on the Basel IRB Approach, Universität Innsbruck
 4. Bankowość. Podręcznik akademicki, pod red. W. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2001
 5. Boyd R., Polich M., The New Basel Capital Accord: Impact on corporate borrowers, The Banker 26.01.2004
 6. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision, July 1988
 7. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa 2002
 8. Jackson P., Capital requirements and bank behaviour: The impact of the Basle Accord, Basel Committee on Banking Supervision Working Papers, No. 1, April 1999
 9. Jones D., Emerging problems with Basel Capital Accord: Regulatory capital arbitrage and related issues, Journal of Banking & Finance 24/2000
 10. Karacadag C., Taylor M. W., The new capital adequacy framework: Institutional Constraints and Incentive Structures, SUERF, Vienna 2000
 11. Lastra R.M., Risk-based capital requirements and their impact upon the banking industry: Basel II and CAD III, Journal of Financial Regulation and Compliance 12/ 2004
 12. Pawliszyn M., Rozwój rynku pochodnych instrumentów kredytowych, Bank i Kredyt, listopad-grudzień 2004
 13. Petrou K., Basel II Regulation: U.S. Market and Competitiveness Implications, US House of Representatives, 11.05.2005
 14. Pielasa M., Sekurytyzacja aktywów własnych w celu arbitrażu kapitałowego, Rynek Terminowy 04/2003
 15. Rodriguez L.J., Banking Stability and the Basel Capital Standards, Cato Journal No.l, Spring/Summer 2003
 16. Rodriguez L.J., International Banking Regulation. Where's the market discipline in Basel II?, Policy Analysis 455/2002
 17. Rowe D., Jovic D., Reeves R., Bank Capital Management in the Light of Basel II, Journal of Performance Management, No. 1 2004
 18. Styn I., Co to jest sekurytyzacja aktywów, Rynek Terminowy 04/2001
 19. Weder B., Wedow M., Will Basel II affect International Capital Flows to Emerging Markets?, University of Mainz and Center for Financial Studies, Frankfurt, March 2002
 20. Wiatr M., Wybrane mechanizmy redukcji indywidualnego ryzyka kredytowego, Bank i Kredyt 05/1998
 21. Zombirt J., Pochodne dziś i jutro, Bank 12/2004-01/2005
 22. Zombirt J., Sekurytyzacja w Bazylei - nadal dużo niewiadomych, Bank 12/2003-01/ 2004
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu