BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz
Title
Doradztwo inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 6, s. 112
Keyword
Doradztwo inwestycyjne, Zarządzanie aktywami, Portfel papierów wartościowych, Rynek kapitałowy, Konferencja naukowa
Investment consulting, Asset management, Portfolio securities, Capital market, Scientific conference
Company
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Abstract
Do ważniejszych efektów przystąpienia Polski do UE dla krajowego rynku kapitałowego należą nowe uwarunkowania świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem inwestycyjnym. Temat ten stanowił przedmiot konferencji, tzw. II Forum Zarządzania Aktywami, zorganizowanym przez Gdańską Akademię Bankową i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Warszawie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu