BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borodako Krzysztof (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Działalność promocyjno-informacyjna polskich powiatów w kontekście wspierania przedsiębiorczości na podstawie badań bezpośrednich
Source
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 4, s. 28-40
Keyword
Powiat, Badania ankietowe, Promocja, Informacja, Informacja publiczna, Przedsiębiorczość lokalna
County, Questionnaire survey, Promotion, Information, Public information, Local entrepreneurship
Note
Zawiera rysunki: [1] Rozkład badanych powiatów według powierzchni (liczba powiatów; %), [2] Rozkład badanych powiatów według liczby ludności (liczba powiatów; %), [3] Rozkład badanych powiatów według przynależności do województw (liczba powiatów; %), [4] Stanowisko respondenta w starostwie powiatowym (liczba powiatów; %), [5] Wiek respondenta (liczba powiatów; %), [6] Łączna liczba etatów związanych z promocją w starostwach powiatowych, [7] Liczba osób związanych z działalnością informacyjno-promocyjną starostw powiatowych posługujących się językiem obcym (liczba powiatów; %), [8] Rozkład pozytywnych odpowiedzi na pytanie 5, według województw, [9] Rozkład pozytywnych odpowiedzi na pytanie 7, według województw, [10] Rozkład pozytywnych odpowiedzni na pytanie 12, według województw, [11] Rozkład pozytywnych odpowiedzi na pytanie 20, według województw, [12] Rozkład pozytywnych odpowiedzi na pytanie 29, według województw. Zawiera tabele: [1] Rozkład odpowiedzi twierdzących na podstawie pytania, [2] Rozkład odpowiedzi twierdzących według województw (w %)
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano badania, które są próbą określenia stanu działań informacyjno-promocyjnych w starostwach powiatowych. Przedstawiono metodologię badań oraz charakterystykę badanej grupy powiatów. Zawarto analizę działów odpowiedzialnych za promocję w starostwach powiatowych oraz analizę odpowiedzi na pytania dotyczące przedsiębiorczości postawione w ankiecie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Czarnecki: Kryteria i wybór technik badań ankietowych, „Marketing w Praktyce" 2000, nr 3, s. 5.
  2. C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias: Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2003, s. 43.
  3. M. Lisiński, A. Nalepka: O sposobie projektowanią i uwarunkowaniach struktury organizacyjnej starostwa powiatowego, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 4, , ss. 20-30.
  4. T. Słaby: Poprawna analiza statystyczna w badaniach rynku, „Handel Wewnętrzny" 2003, nr 2, s. 8.
  5. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1592 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu