BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Janusz
Title
Efektywność przedsięwzięć gospodarczych
Effectiveness of Economic Projects
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 6, s. 13-22, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Teoria organizacji, Efektywność przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza
Organisation theory, Enterprise effectiveness, Business activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W teorii organizacji, prakseologii, ekonomii, finansach przedsiębiorstw, a także w praktyce gospodarczej, funkcjonują takie kategorie, jak efektywność: ekonomiczna, finansowa, przedsięwzięć inwestycyjnych, działalności gospodarczej, sprawność itp. Kwestie te wzajemnie się przenikają i uzupeniają, tworząc merytorycznie spójny zbiór pojęć, miar, metod i narzędzi analitycznych. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania i usystematyzowania tego zbioru.

In organisation theory, praxiology, economics or corporate finances, as well as in the business practice we come across such categories as economic and financial effectiveness or efficiency of investment projects and economic activity. These issues are complementary and depending on each other, building up a complete and coherent set of notions, measures and analytical tools. The author attempts to identify and systematise this set of notions in the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielski M., Organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 2. Katz D., Kahn R.L, Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 3. Karlöf N., Östblom S., Benchmarking-równaj do najlepszego. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
 4. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 5. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania. PWE, Warszawa 1979.
 6. Manikowski A., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych, Difm, Warszawa 2001.
 7. Pennings J.M., Goodman P.S, Towards a Workable Framework, [w:] New Perspectives on Organizational Effectiveness, Jossey-Bass Publ., San Francisco-Washington 1997.
 8. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 9. Ustawa z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. nr 101/99, 1999.
 10. Yuchtman E., Seashore S.E., Efektywność organizacji w świetle zasobów systemu, [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 11. [ll] Zarządzanie wartością firmy. Praca zbiorowa pod red. A. Hermana, A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 1999.
 12. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Wyd. 3. PWN, Warszawa 1968.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu