BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fedorowicz Krzysztof
Title
Transformacja systemu politycznego na Ukrainie
Source
Przegląd Zachodni, 2003, nr 1, s. 87-102
Keyword
Polityka, Gospodarka, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Społeczeństwo postsocjalistyczne
Politics, Economy, Systemic transformation, Post-communist society
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Artykuł omawia proces transformacji systemowej Ukrainy po rozpadzie ZSRR i proklamowaniu przez Ukrainę niepodległości. Nieudana próba budowy systemu demokracji parlamentarnej oraz gospodarki rynkowej przyczyniła się do wykształcenia na Ukrainie specyficznego modelu państwa postkomunistycznego. W najbliższej przeszłości nie należy spodziewać się radykalnych i gruntownych zmian, ani jednoznacznego wyboru opcji dalszego rozwoju państwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu