BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwik Krzysztof
Title
Teoretyczne koncepcje strategii przedsiębiorstw globalnych
Theoretical Conceptions of Strategies of Global Enterprises.
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (3), 2005, nr 1093, s. 171-182, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Corporation strategies, Globalization of enterprise activity, Competition strategy, International enterprise
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono kontekst międzynarodowej działalności przedsiębiorstw oraz zaprezentowano podstawowe typy strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa, które umiędzynarodowiły swoją działalność do poziomu przedsiębiorstwa globalnego.

In this article problems of activity of international enterprises have been presented. The article presents the main types of international enterprises and introduces the theoretical base of strategies and competitive moves made by global enterprises in the world market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyd. WSHiP, Warszawa 2003.
 2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000.
 3. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2000.
 4. Oblój K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji. PWE, Warszawa 2002.
 5. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 6. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 7. Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
 8. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 9. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE. Warszawa 2001.
 10. Szymański W., Globalizacja a konkurencja i mikroekonomiczne podstawy równowagi makroekonomicznej, [w:] Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji, red. W. Szymański, Wyd. SGH. Warszawa 2002.
 11. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
 12. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0712
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu