BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rączka Krzysztof
Title
Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy na gruncie kodeksu pracy
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 4, s. 30-34
Keyword
Czas pracy, Prawo pracy, Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy
Working time, Labour law, Labour Code, Labour legislation
Note
streszcz.
Abstract
Kodeks pracy przewiduje wielość systemów, a w konsekwencji i rozkładów czasu pracy, lecz nie mogą one być stosowane u pracodawców bezpośrednio na podstawie przepisów kodeksowych, lecz muszą być wprowadzone w sposób przewidziany prawem. Ustawą z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 213, poz. 2081) dokonano ujednolicenia zasad ustalania systemów i rozkładów czasu pracy. Celem artykułu jest analiza i ocena tych nowych rozwiązań prawnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dubowik A., Regulamin pracy po nowelizacji. Sytuacja prawna pracodawców niezobowiązanych do ustalania regulaminu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 3, s. 8-15
  2. I PRN 5/77, OSPiKA 1978, nr 12, poz. 218.
  3. Rączka K., Systemy czasu pracy w znowelizowanym kodeksie pracy,„Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 2, s. 15-19.
  4. Wyrok SN z 25 marca 1977 r.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu