BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Arkadiusz
Title
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 4, s. 35-39
Keyword
Polityka zatrudnienia, Przeciwdziałanie bezrobociu, Aktywizacja bezrobotnych, Agencje pracy czasowej, Zatrudnienie okresowe, Pracownicy tymczasowi, Prawo pracy, Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy
Employment policy, Combat unemployment, Unemployed activation, Temporary employment agencies, Temporary employment, Temporary workers, Labour law, Labour Code, Labour legislation
Abstract
Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracownikach tymczasowych wprowadziła do praktyki i teorii prawa pracy istotną nową jakość. Przede wszystkim wprowadziła do polskiego prawa pracy konstrukcję stosunku pracy, w którym nie zachodzi podporządkowanie między pracodawcą a pracownikiem. Autor analizując przepisy ustawy wskazuje m.in. na niekonsekwencje i luki w zakresie pojęcia agencji pracy tymczasowej, brak jasno sprecyzowanej zasady co do wyjątkowości instytucji zatrudnienia tymczasowego oraz brak dostatecznych sankcji za naruszenia przepisów ustawy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu