BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Katarzyna
Title
Struktura bezrobotnych w woj. zachodniopomorskim
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 5, s. 54-69, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Struktura bezrobocia, Stopa bezrobocia, Analiza danych statystycznych, Metody statystyczne, Statystyka regionalna
Labour market, Unemployment, Structure of unemployment, Unemployment rate, Statistical data analysis, Statistical methods, Regional statistics
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
W artykule wykorzystano dyskryminację decylową gmin według wskaźnika bezrobocia w celu wykrycia prawidłowości w zakresie struktury bezrobotnych według wybranych zmiennych oraz jej zmian z uwzględnieniem stopnia natężenia bezrobocia. W ten sposób uzyskano odpowiedź na pytania: czy występowały różnice w strukturze bezrobotnych według wybranych zmiennych w zależności od stopnia natężenia poziomu bezrobocia? czy struktura bezrobotnych według wybranych zmiennych zmieniała się w poszczególnych grupach decylowych? Badanie przeprowadzono na podstawie danych przekrojowych dotyczących wybranych zmiennych, charakteryzujących zbiorowość bezrobotnych w gminach woj. zachodniopomorskiego na koniec lat 1999-2002.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 1999 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2000
  2. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2000 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001
  3. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2001 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2002
  4. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2002 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2003
  5. Gazińska M., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Propozycje wykorzystania prostych metod statystycznych w analizie absencji w przedsiębiorstwie. //W. Mikroekonometria w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Materiały-Konferencje 1999 nr 41, Szczecin 1999
  6. Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J.: Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997
  7. Jajuga K,: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. PWN, Warszawa 1990
  8. Warunki życia ludności w 2000 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001
  9. Wawrzyniak K.: Struktura gmin województwa zachodniopomorskiego według grup decylowych wskaźnika bezrobocia w latach 1999—2001. //W: Metody ilościowe w ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 365. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 14. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003 (w druku)
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu