BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Krzysztof
Title
Europejskie rady zakładowe
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1s, s. 57-61
Keyword
Europejskie rady zakładowe, Informacja w przedsiębiorstwie, Korporacje międzynarodowe, Relacje kierownik-podwładny, Dyrektywy WE
European works councils, Information in enterprise, International corporation, Manager-subordinate relationships, EC directives
Company
Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska (UE)
European Communities, European Union (EU)
Abstract
Zarządzanie wielu przedsiębiorstw ulegało umiędzynarodowieniu, w związku z czym najważniejsze dla pracowników decyzje, jak np. zwolnienia grupowe, podejmowane są poza krajem, na którego terenie wykonywana jest praca. Dlatego też konieczne stało się wydanie stosownych dokumentów, które doprowadziłyby do "upodmiotowienia" pracowników w firmach działających w skali ogólnoeuropejskiej. Autor artykułu omawia unijną dyrektywę dotyczącą tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym oraz polską ustawę o europejskich radach zakładowych (Dz. U. Nr 62, poz. 556).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu