BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piołunowicz Adam
Title
Oceniaj się sam
Source
Gazeta Bankowa, 2004, nr 27, s. 30-32
Keyword
Strategia zarządzania, Audyt personalny, Ocena pracowników, Samoocena, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Management strategy, Personal audit, Employee appraisal, Self-esteem, Human Resources Management (HRM)
Abstract
Artykuł omawia sposób oceniania instytucji i jej pracowników, polegający na samoocenie. Samoocena kontrolna (Control Self-Assesment) to proces, którego główną ideą jest zmiana sposobu myślenia pracowników instytucji, by ich podejście do pracy uległo diametralnej zmianie. Metoda polega na wypełnianiu kwestionariuszy lub odniesieniu się do poruszanych problemów w danym obszarze działalności instytucji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu