BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzyński Piotr
Title
Liberalizacja i konkurencja w transporcie kolejowym : Raport
Source
Rynek Kolejowy, 2004, nr 6, s. 8-21
Keyword
Konkurencja, Transport, Liberalizm rynku usług, Rynek usług transportowych, Kolej na rynku transportowym, Transport kolejowy
Competition, Transport, Services market liberalism, Transport market, Railways on the transport market, Railway transport
Note
współpraca: Jakub Klimkiewicz
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Proces liberalizacyjny powienien poprzedzać konkurencję i warunkować jej zaistnienie. Z chwilą przystąpienia Polski do struktur UE, regulacje unijne stają się wiążące i dla naszego kolejnictwa. Ze względu na rosnącą rolę przewozów międzynarodowych, stan liberalizacji powinien być rozpatrywany jednocześnie przez wszystkich członków Wspólnoty. Są w kraju prowadzone studia nad tą problematyką, a niezależne firmy doradcze opracowały tzw. indeks liberalizacyjny (LIB), definiujący podstawowe zasady w tym zakresie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu