BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierczak Magdalena
Title
Monitorowanie procesów i jakości w usługach
Monitoring the Processes and Quality in Services
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 6, s. 85-91, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Jakość usług, Statystyczne metody kontroli jakości, Statystyczne Sterowanie Procesem
Quality management, Quality of services, Statistical methods for quality control, Statistic process control (SPC)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dzisiejsza firma sukcesu musi być znacznie bardziej elastyczna niż przed kilkoma laty. Można to osiągnąć poprzez zintegrowanie planowania strategicznego i operacyjnego. Do takich rozwiązań nawiązuje statystyczne sterowanie procesem, jako jedna z dróg konsekwentnego doskonalenia procesów w sektorze usług. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) jest zbiorem metod i narzędzi statystycznych które mają pomóc usprawniać w sposób ciągły jakość wyrobów. To także strategia identyfikowania, szacowania i redukowania zmienności w procesach, produktach i usługach. Powszechne stosowanie metod i narzędzi SPC pomaga kreować produkty i usługi, które nieustannie odpowiadać będą wymaganiom klienta.

Statistic process control (SPC) is a set of methods and statistical instruments which are designed to permanently improve quality of our products. It is also a strategy of identification, estimation and reduction of variability in processes, products and services. Broad application of SPC methods and tools helps generate products and services which permanently satisfy customers' requirements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Demos M.P., Demos N.P., Statistical Quality Control's Role in Health Care Management, Quality Progress, sierpień 1989.
 2. http://www.ub.mg.n1/eldoc/dis/eco/j.e.wieringa/c2.pdf.
 3. Kozyra C., Ocena i analiza jakości usług, materiały z seminarium, luty 2002, zaczerpnięte ze strony internetowej: http://statystyka.ae.wroc.pl/Servquall.doc.
 4. Łańcucki J. (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 5. Maleszka A., Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesem, Materiały dydaktyczne 79, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 6. Mason B., Antony J., Statistical process control: an essential ingredient for improving service and manufacturing quality, Managing Service Quality, vol. 10, number 4, 2000.
 7. Mundy R.M., Passarella R., Morse J., Applying SPC in Service Industries, Survey Business, vol 21(3) 1986.
 8. Myszewski J.M., Zarządzanie zmiennością, systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością, lOiZ w przemyśle „ORGMASZ", Warszawa 1998.
 9. Oakland J.S., Statistical Process Control, fourth edition, Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 10. Oakland J.S., Total Quality Management, Heinemann Professional, Oxford 1989.
 11. PN - ISO 3534-2 : 1994, Statystyka, statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole.
 12. PN-EN ISO 9000:2000 - Systemy zarządzania jakością- Podstawy i terminologia, wrzesień 2001.
 13. Smith T.A., Why You Should Put Your Safety Program under statistical Control, Professional Safety, kwiecień 1989.
 14. Zurier S., Delivering Quality Customer Service, Industrial Distribution, marzec 1989.
 15. Żółcińska W., Wojna szczupłych i elastycznych, CXO Magazyn Kadry Zarządzającej, listopad 2001.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu