BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieriegud Jana
Title
Perspektywy wzrostu roli transportu kolejowego w przewozach towarowych w Europie
Source
Rynek Kolejowy, 2004, nr 6, s. 36-40
Keyword
Kolej na rynku transportowym, Transport kolejowy, Struktura przewozów towarowych, Przewozy towarowe, Rozwój transportu
Railways on the transport market, Railway transport, Structure of cargo transport, Cargo transportation, Development of transport
Company
Polskie Koleje Państwowe (PKP), Unia Europejska (UE)
, European Union (EU)
Country
Europa
Europe
Abstract
W Europie od początku 70. ubiegłego wieku kolej traciła swoją pozycję na rynku usług transportowych, a jej stan obecny opisywany jest przy użyciu takich określeń, jak "kryzys", "regres", itp. Wiele czynników przemawia jednak za tym, że koleje powinny odgrywać coraz większą rolę w europejskim systemie transportowym. Priorytetowym celem polityki transportowej UE w bieżącym dziesięcioleciu jest zrównoważony rozwój systemu transportowego, obejmujący rewitalizację kolei oraz dążenie do najbardziej pożądanej - z punktu widzenia równowagi ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, struktury gałęziowej przewozów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu