BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena K.
Title
W jakim celu należy zarządzać wiedzą?
What is the Purpose of Knowledge Management?
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 7, s. 3-10, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Kultura organizacji, Organizacje uczące się
Knowledge, Knowledge management, Corporate culture, Learning organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Czym jest system zarządzania wiedzą. Wdrażanie systemów zarządzania wiedzą oznacza tworzenie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, musi zamienia aktywa intelektualne organizacji w wynik ekonomiczny, służy realizacji jej celów. Zarządzanie wiedzą w organizacji inteligentnej musi mieć charakter kompleksowy, a kluczowym elementem tego procesu jest selekcja wiedzy.

Introduction of knowledge management systems means not only building and developing corporate intellectual capital, but also transforming these intellectual assets into economic results. Knowledge management in the intelligent organisation must be complex and knowledge selection remains a key element of this process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bertels T., Ideen und Konzepten um die Lerende Organization zu realisieren, „IO Management" 1996.
  2. Daft, Richard L., Organization Theory and Design, 7th Edition, South-Western College Publishing, 2001.
  3. Grudzewski W.M, Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
  4. Murray P., Meyers A., The Facts About Knowledge. Special Report, www.info-strategy.com, XI. 1997.
  5. Nevis E.G., Di Bella A., Gould J.M., Understanding Organizations.
  6. Nonaka I., Hirotaka T., The Knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, New York 1995.
  7. Sveiby, K.-E., The Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Berrett-Koehler, 1997.
  8. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, identyfikacja kultury znanych firm, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu