BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefanowicz Bogdan
Title
Informacja jako zasób strategiczny
Information as a Strategic Resource
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 7, s. 11-21, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Informacja, Ekonomika informacji
Information, Economics of information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wykazanie szczególnej roli informacji i słuszności tezy, zakładającej, że informacja jest zasobem strategicznym. Specyfika tego zasobu wynika z własności informacji, jak jej niewyczerpywalność, różnorodność, przejawianie efektu synergii. Znaczenie strategiczne tego zasobu wynika z wielorakich ról, jakie ta sama informacja może odegrać w życiu każdego człowieka oraz całych społeczeństw: może ona być "łagodną siłą", czynnikiem integrującym, czynnikiem demokratyzującym, towarem, kapitałem.

The author aims to prove that information is a strategic resource. Its specific features include inexhaustibility, diversity, synergetic capabilities. The strategic importance of information flows from numerous roles the same information may play in individual life of every man or society. On the other hand, information may be a "gentle force", an integrating factor, a factor of democracy, a product and capital, as well.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ashby W.R. (1957): An Introduction to Cybernetics. Methuen, London.
 2. Bocheński J.M. (1992): Współczesne metody myślenia. Wyd. W Drodze, Poznań.
 3. Devlin K. (1999): Żegnaj, Kartezjuszu. Rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej kosmologii umysłu. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 4. Garczyński S. (1984): Z informacją na bakier. Inst. Wyd. Zw. Zaw., Warszawa.
 5. Harmon G. (1984): The measurement of information. „Information Processing and Management" 1984, No. 1-2,5.193-198.
 6. Kozielecki J. (1968): Zagadnienia psychologii myślenia. PWN, Warszawa 1968.
 7. Niedzielska E. (1986): Próba systematyzacji procesów rozwoju systemów informacyjnych. „Wiadomości Statystyczne" 1986, nr 4, s. 20-23.
 8. Niedzielska E. (red.) (1998): Informatyka ekonomiczna. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Oleński J. (2001): Ekonomika informacji. PWE, Warszawa 2001.
 10. Pogorzelski W. (2002): O filozofii badań systemowych. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 11. Sienkiewicz P. (1988): Efektywne zastosowanie informatyki. Odczyt w TNOiK w Warszawie 21 kwietnia 1988 r.
 12. Stefanowicz B. (1999): Wybrane zagadnienia infologicznej analizy informacji. „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im Pawła Włodkowica w Płocku" vol. 12, Płock 1999.
 13. Sundgren B. (1973): An infological approach to data bases. Skriftserie Statistika Centralbyran, Stockholm 1973.
 14. Szewczyk A. (l 996): Informatyka -Aspekty humanistyczne. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 15. Ursuł A.D. (1971): Informacija. Nauka, Moskwa.
 16. Wędrowska E. (2001): Miara ilości informacji jako instrument zarządzania zasobami danych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 17. Wiener N. (1961): Cybernetyka a społeczeństwo. PWN, Warszawa.
 18. Wierzbołowski, Józef (1997): Informacja i technologie informacyjne jako element przekształceń strukturalnych i systemowych w gospodarce światowej. IRiSS, Warszawa, tom 46.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu