BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiewicz Leszek
Title
Kontrowersje w sprawie zarządzania wiedzą
Controversies Over Knowledge Management
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 7, s. 42-49
Keyword
Wiedza, Zarządzanie wiedzą
Knowledge, Knowledge management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kontrowersje wokół zarządzania wiedzą wynikają z różnorodności (czy wręcz niespójności) interpretacyjnych pojęć "zarządzania" i "wiedzy". W artykule przedstawiono typologię podejęć do zarządzania wiedzą. Wnioski stanowią próbę wskazania kierunku rozwoju zarządzania wiedzą jako integracji wskazanych podejęć.

Controversies over knowledge management result from diversity (or even incoherence) of interpretation of such terms as 'management' and 'knowledge'. Variety of interpretations is reflected in abundance of applied management practices. The article presents a typology of knowledge management approaches. In conclusion the author attempts to indicate a direction of the knowledge management development, foreseen as an integration of the mentioned approaches.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Alvesson, D. Kärreman, Odd Couple: Making Sense of the Curious Concept of Knowledge Management, Journal of Management Studies, vol. 38 nr 7/2001 s. 995-1018.
  2. R.L. Chase, Creating a Knowledge Management Business Strategy. Delivering Bottom-Line Results, Management Trends International, Lavendon 1998, s. 103-107.
  3. Davenport T.H., Prusack L., Working Knowledge. How Organisations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston-Massachusetts 1998.
  4. Demarest M., Understanding Knowledge Management, Long Range Planning, vol. 30, nr 3/97, s. 377.
  5. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge — Creating Company, Oxford University Press, New York - Oxford 1995.
  6. L.Panasiewicz, Kulturowe aspekty zarządzania wiedzą, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 4/02, s. 16-17.
  7. Polanyi M., Personal Knowledge. Towards a Post Critical Epistemology, University of Chicago Press, Chicago 1958.
  8. J. Roos, Exploring the Concept of Intellectual Capital (1C). Long Range Planning, vol. 31, nr l/98,s. 151.
  9. Sveiby K.E., The New Organizational Wealth. Manging & Measuring Knowledge-Based As sets, Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco 1997.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu