BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łatuszyńska Małgorzata
Title
Ocena efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 6, s. 26-29
Keyword
Infrastruktura transportu, Transport międzynarodowy, Korytarz transportowy, Inwestycje w transporcie, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Metody oceny inwestycji
Transport infrastructure, International transport, Transport coridor, Investments in transport, Investment decisions, Methods of investment evaluation
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem zainteresowania artykułu jest ocena planów dotyczących rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych. Podkreślono, iż do tej pory nie wypracowano jeszcze uniwersalnej metody oceny inwestycji w zakresie międzynarodowej infrastruktury transportu. Przybliżono najczęściej rekomendowane metody oceny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. D. BANISTER, J. BERECHMAN (red.): Transport in a Unified Europe, North-Holland, Amsterdam 1993.
 2. R. CERVERO, D. ASHAUER, Economic Impact Analysis of Transit Investments. Guidebook for Practitioners, National Academy Press, Washington 1998.
 3. L. CZERNIK, J. TOKARSKI J., Cele i ramy planowania, raport projektu TRANSLOGIS - Wzmocnienie Regionalnych Struktur Przestrzennych poprzez Inteligentne Systemy Transportu Intermodalnego, Politechnika Szczecińska i Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2001.
 4. European Commission, Case Studies on Strategic Environmental Assessment. Final Report: Volumes 1&2, EC, Brussels 1997.
 5. European Commission, Good Practice Evaluation Guidelines Handbook, EC, Brussels 1997.
 6. European Commission, Manual on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans, EC DGVII, Brussels 1999.
 7. European Commission, MEANS Collection - Evaluating Socio-economic Programmes, EC, Brussels 1999.
 8. European Commission/ISPRA, A Study to Develop and Implement an Overall Strategy for EIA/SEA Research in the EU, EC, Brussels 1997.
 9. D.J. FORKENBROCK, S. BENSHOFF, G.E. WEISBROD, Assesing the Social and Economic Effects of Transportation Projects, NCHRP Web Document 31, 2001.
 10. L. GIORGI, R.J. POHORYLES (red.): TENASSESS: Policy Assessment of Ten and Common Transport Policy. Final Report, The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences (ICCR), Vienna 1999, s. 31-60.
 11. L. GIORGI, A. TANDON (red.): CODE-TEN Final Report. The DECODE Method: Theory and Application, ICCR, Vienna 2000, s. 17.
 12. L. GIORGI, A. TANDON, The Theory and Practice of Evaluation. Working Paper 407, The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, Vienna 2000, s. 10.
 13. GRANT-MULLER S.M., MACKIE P.J., NELLTHORP J., PEARMAN A.D., Economic Appraisal of European Transport Projects - The State of the Art Revisited, „Transport Reviews" 21(2)7 2001, s. 237-261.
 14. T. KAMIŃSKA, Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 114-120.
 15. P. MACKIE, J. NELLTHORP, Transport Appraisal in a Policy Context, referat na seminarium TRANS-TALK: Improving Evaluation Practices in Transport: Towards a Better Integration of Technical and Political Perspectives, Bruksela 30 maja-1 czerwca 2001, s. 2-5.
 16. M.L. MANHEIM, Fundamentals of Transportation System Analysis. Volume 1: Basic Concepts, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London 1984, s. 39-40.
 17. ME&P, The EUNET/SASI Final Report. Socio-Economic and Spatial ImpactsP. RIETVELD, F. BRUINSMA, Is Transport Infrastructure Effective?, Springer, Berlin 1998, s. 4.
 18. P.H. ROSSI, H.E. FREEMAN, Evaluation: A Systematic Approach, SAGE, California 1993.
 19. S.A. SMITH, Guidebook for Transportation Corridor Studies: A Process for Effective Decision-Making, Transportation Research Board, National Academy Press, Washington 1999, s. 3.
 20. TRANS-TALK: Improving Evaluation Practices in Transport. A Consultation Document, The Interdisciplinary Centre For Comparative Research in the Social Sciences, Vienna 2000, s. 36.
 21. M. TURRÓ, Evaluation of Transport Projects in the European Investment Bank, Paper presented at TRANS-TALK Project and Policy Evaluation Methodologies In Transport, Brussels, 6 listopada 2000.
 22. United Nations: Seminar on Transport Corridor - Cracow 16-20 June 1986, doc TRANS/ SEM.4/2, Genewa 1986; tłum. na jęz. polski: Sprawozdanie z seminarium nt. korytarzy transportowych - Kraków 16-20.07.1986, OBET, „Informacja Ekonomiczna", zeszyt nr 94, Warszawa 1987, s. 13.
 23. http://www.cordis.lu/transport/
 24. http://www.eib.org.
 25. http://www.worldbank.org.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu