BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żylicz Marek
Title
Trwały (zrównoważony) rozwój transportu w warunkach globalizacji i europejskiej integracji
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2004, nr 6, s. 2-6
Keyword
Rozwój zrównoważony transportu, Transport, Transport ekologiczny, Globalizacja gospodarki, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rynek usług transportowych, Liberalizm rynku usług, Dyrektywy WE
Sustainable development of transport, Transport, Ecological transport, Economic globalization, Economic and political integration of Europe, Transport market, Services market liberalism, EC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zrównoważony rozwój transportu w świecie i w Polsce musi być oparty o międzynarodowe programy i regulacje dotyczące gospodarki postrzeganej w sposób globalny. Nieodzowne jest przy tym wzięcie pod uwagę aspektów ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych. Nie uwzględnienie choćby tych ostatnich spowoduje nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym. Niezbędne jest także stworzenie dobrego rządowego programu rozwoju transportu dla poszczególnych jego sektorów i wyprzedzające, właściwe planowanie przestrzenne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu