BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczak Joanna, Szałtys Dorota
Title
Rozwój demograficzny Polski do 2003 r.
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 4, s. 22-35
Keyword
Rozwój demograficzny, Demografia, Ludność, Dzietność kobiet, Umieralność, Wykształcenie, Migracja ludności, Analiza danych statystycznych
Demographic development, Demography, Population, Women's fertility, Mortality, People's education, Population migration, Statistical data analysis
Abstract
Przeanalizowano dane statystyczne dotyczące takich zagadnień jak: stan ludności i dynamika jej przyrostu, urodzenia, małżeństwa, rozwody, umieralność, trwanie życia, stan zdrowia ludności, struktura płci i wieku ludności, stan cywilny, wykształcenie ludności, migracje ludności, gospodarstwa domowe, rodziny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu