BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łączkowski Wojciech
Title
Etyczne aspekty finansowania potrzeb socjalnych ze środków publicznych
Ethical aspects of financing social needs with public money
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 1, s. 5-14
Keyword
Socjalna funkcja państwa, Finanse publiczne, Sprawiedliwość społeczna, Finansowanie polityki społecznej
Social function of the state, Public finance, Social justice, Social policy financing
Note
summ.
Abstract
Odwołano się do zasad sprawiedliwości społecznej. Omówiono przesłanki, na których w zakresie potrzeb socjalnych powinna opierać się owa sprawiedliwość. Pokazano związek tych spraw z tzw. dobrem wspólnym, a w szczególności z finansami publicznymi.

Financing social needs with public resources should be compliant with the constitutional rule of social justice. However, the notion of justice is not defined as a legal term. Constitution of the Republic of Poland (chapter II, subchapter "Economic, social and cultural freedoms and rights") seems to derive the notion of justice from egalitarianism. However, it leaves out the rule of subsidiarity and solidarity which are also mentioned in the Constitution. These rules in the context of financing social needs with taxpayers' money do not allow clear-cut egalitarianism as it is unjust in this respect. On the other hand, the rule of subsidiarity and solidarity provides for a different division of tasks between different social structures and citizens and the assistance coming from the public resources should be granted to those who genuinely need it. It would allow for the implementation of the rule of justice to a much greater extent than mechanically understood equality does. Furthermore, it would help to avoid serious problems linked to the growing deficit of public spending and the need to keep a high rate of taxes and other duties and to alleviate numerous tensions and social conflicts. This does not mean, however, that the Government should abandon implementation of tasks related to social assistance but goes on to say that it should provide the conditions for organization and financing these tasks in a different way. It would require a decisive shift away from egalitarian concepts and the change of the law, to include the Constitution itself. Present solutions reveal inconsistency and internal incoherence of the Constitution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, Rzym-Lublin 1987. s. 85.
  2. P. Fletcher, Ius et lex. Kilka refleksji nad pojęciem prawa, wykład inaugurujący działalność czasopisma „Ius et Lex", Warszawa 2001.
  3. D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000.
  4. W. Łączkowski, Czy budżet Państwa jest wartością konstytucyjną podlegającą ochronie Trybunału Konstytucyjnego, w: Konstytucja, ustrój, system finansowy Państwa, Warszawa 1999.
  5. W. Łączkowski, Ekonomiczne i socjalne prawa człowieka a dobro wspólne, w: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002, s. 22 i n.
  6. W. Łączkowski, Wymiar sprawiedliwości a stosowanie prawa, w: Ius et lex. Księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Strzembosza, Lublin 2002.
  7. R. J. Neuhaus, Śmierć w piątek po południu. Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu, „W Drodze", Poznań 2001.
  8. P. Policastro, Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych, Lublin 2002, s.22 i in.
  9. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości. Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu