BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hunek Tadeusz
Title
Ewolucja struktur sektora rolnego Polski na starcie członkostwa w Unii Europejskiej
Evolution of the agricultural sector's structure ahead of Poland's accession to EU
Source
Wieś i Rolnictwo, 2004, nr 2, s. 67-78, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rolnictwo, Konwergencja
Poland's economic integration with the EU, Agriculture, Convergence
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł jest poświęcony ewolucji struktur sektora rolnego Polski na starcie czonkostwa w Unii Europejskiej. Przedstawiono, z jednej strony perspektywę UE, z drugiej, perspektywę strony polskiej z ważnym podkreśleniem kategorii konwergencji sektora rolnego. Skada się z następujących trzech części: zarys ramy strategii Unii Europejskiej w kontekście poszerzenia o nowych członków; scenariusz strategii akcesji sektora rolnego Polski do Unii Europejskiej; kategoria konwergencji w odniesieniu do sektora rolnego Polski.

The article is devoted to the evolution of the Polish agricultural sector's structures ahead of Poland's accession to the European Union. The article consists of the following three parts: a general presentation of the European Union's strategy in the context of the organisation's enlargement by new members; a scenario of a strategy for the Polish agricultural sector's accession to EU; the category of convergence in relation to Poland's agricultural sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bart van A. i in., 2003: ICT and productivity in Europe and United States. Academie, Groningen.
  2. Barro R., 1997: Makroekonomia, PWE, Warszawa.
  3. Czyżewski A.B., Orłowski W., Zienkowski L., 2003: Makroekonomiczne koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej: analiza i ocena [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa.
  4. Gordon R.J., 2003: Technology and Economic Performance in the American Technology. „NBR working paper".
  5. Hunek T., 2004: Redefinicja funkcji rolnictwa polskiego w warunkach gospodarki rynkowej. Człowiek a rynek. UMCS, Lublin.
  6. Offutt S., 2002: The Future of Farm Policy Analysis: A Household Perspective. „American Journal of Agricultural Economics", nr 5.
  7. PricewaterhouseCoopers, 2000: Emerging — Market Indicators. Warszawa.
  8. Sapir A., 2003: An Agenda for a Growing Europe. Universite Libre, Bruxselles.
  9. Samecki P., 2003: Przepływy finansowe między UE a Polską w latach 2004—2013 [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa.
  10. Tarditi S., 2003: Impact of the Common Agricultural Market Policy on Central and Eastern European Countries. University of Siena.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu