BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiszeder Piotr, Razik Waldemar
Title
Zaraza na rynkach finansowych
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 7, s. 78-83
Keyword
Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy, Rynki finansowe, Rynki międzynarodowe, Transmisja zjawisk szokowych, Globalizacja
Economic crisis, Financial crisis, Financial markets, International market, Transmission of shocks, Globalization
Country
Świat
World
Abstract
Globalizacja i integracja rynków finansowych prowadzi do silnych powiązań między rynkami kapitałowymi całego świata. Coraz większą rolę w rozprzestrzenianiu się kryzysów i zjawisk szokowych na świecie zaczynają odgrywać oddziaływania poprzez rynki finansowe. Istnieje co najmniej kilka różnych kanałów transmisji wahań i zaburzeń gospodarczych pomiędzy krajami. W artykule przedstawiono dwie metody testowania efektu "contagion" (tzw. efektu zarażania), polegające na weryfikowaniu wzrostu współczynnika korelacji w okresie kryzysu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu