BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dryll Irena
Title
Polak goły, ale wesoły : Europejskie badanie jakości życia
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2004, nr 14, s. 22
Keyword
Jakość życia, Warunki życia ludności, Badania socjologiczne
Quality of life, People's living conditions, Sociological research
Company
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Unia Europejska (UE)
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND), European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, jedna z najważniejszych instytucji doradczych UE, przeprowadziła w 28 krajach europejskich: UE-15, UE-10 i trzech krajach kandydujących, szczegółowe badania dotyczące jakości życia. Artykuł prezentuje wyniki tych badań.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu