BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaroch Waldemar
Title
Prawnokarna ochrona praw konsumentów
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2004, nr 6, s. 2-8
Keyword
Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Prawo karne, Oszustwa finansowe, Sprzedaż konsumencka, Konsument
Consumer protection, Consumer law, Criminal Law, Financial fraud, Consumer sale, Consumer
Abstract
Normy prawa karnego ze względu na swój charakter nie odgrywają pierwszorzędnej i znaczącej roli w ochronie praw konsumentów. Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż w różnych ustawach szczególnych mogą występować i występują przepisy o charakterze karnym służące pośrednio ochronie konsumentów. W Polsce konsument jest nadal najsłabszym uczestnikiem rynku nie będąc świadomym przysługujących mu praw. W artykule dokonano przeglądu i analizy zapisów prawnych dotyczących ochrony konsumenta.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu