BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikulec Artur
Title
Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz.II)
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 7, s. 84-87
Keyword
Inwestycje kapitałowe, Fundusze inwestycyjne, Akcje, Efektywność inwestycji, Wskaźniki rentowności, Ryzyko inwestycyjne
Capital investments, Investment funds, Shares, Efficiency of investment, Profitability index, Investment risk
Abstract
W drugiej części analizy zaprezentowano efektywność funduszy akcyjnych w Polsce. W konkluzji autor doszedł do wniosku, iż niemożliwe jest jednoczesne porównanie wyników inwestycyjnych wszystkich funduszy od początku ich funkcjonowania, gdyż rozpoczynały one działalność w rozmaitych momentach czasowych. Dlatego też przeprowadzono analizę efektywności funduszy akcyjnych dzieląc je na grupy o zbliżonym czasie prowadzonych inwestycji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu