BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaleta Andrzej
Title
Dywersyfikacja źródeł dochodów jako wyzwanie dla polityki rozwoju obszarów wiejskich Europy
Diversification of Income Sources as a Challange in the Policy of development of Europe's rural areas
Source
Wieś i Rolnictwo, 2004, nr 2, s. 98-107, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wieś, Polityka wobec obszarów wiejskich, Aktywizacja obszarów wiejskich, Dochody rolnicze
Village, Rural areas policy, Activation of rural areas, Farm household income
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono kilka refleksji z najnowszej historii gospodarczej wsi. Podkreślono, że problem dochodów rolniczych, powodowanych technologiczną i organizacyjną ewolucją rolnictwa w kierunku modelu przemysłowego, jest podstawowm wymiarem zjawisk kryzysowych na obszarach wiejskich. Autor prezentuje przykłady szeregu podejmowanych inicjatyw zmierzających do zwiększania dywersyfikacji żródeł dochodów gospodarczej na obszarach wiejskich Unii Europejskiej.

The processes of accession to the European Union, which are considered to be the most important instrument of the Polish rural community's adjustment to the requirements of functioning in the global and information society, lead, among other things, to the marginalisation of agriculture as the principal source of income for the majority of farmer's families. Therefore, a need arises to find a new place for them in the economy. This calls for the creation of many new jobs, especially in rural areas but outside agriculture, in the situation of a diminishing offer of full-time occupations. Unfortunately, the residents of rural areas - especially farmers, seem to be insufficiently prepared for efforts aiming to ensure them income from several different sources. This fact, combined with the present extremely difficult financial situation of the residents of rural areas and the high level of unemployment, is responsible for the gravely pessimistic assessment of not only their own prospects for the future but also the future of rural areas as the place or residence and work. However, the mral economic system has always been characterised by the presence of the processes of diversification of the rural population's income sources, and the last four decades of the 20th century have proved decisive for the strengthening of a multi-vocational model of economic activity conducted in Europe's rural areas. Such model is regarded to be the principal and necessary condition of their sustainable development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. CAP reform—A policy for the future, 1996. European Commission — Directorate-General of Agriculture (DG VI), czerwiec.
  2. Champetier Y., 1999: In a word. „LEADER Magazine", wiosna, nr 20.
  3. Klank L., 2000: Distribution of Income in Polish Agriculture. „Eastern European Countryside", nr 10.
  4. Lamarche H., 1998: Francuski model rolnictwa, czyli paradoksy udanego rozwoju [w:] Z. T. Wierzbicki, A. Kaleta (red.), Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku. Toruń—Warszawa.
  5. Pevetz W., 1994: Nowe drogi wielozawodowości wiejskiej [w:]:J A. Kaleta (red.), Socjologia wsi w Austrii. Toruń.
  6. Rolnicy duńscy i ich spółdzielnie, 1993. Związek Spółdzielni Duńskich i Duńska Rada Rolnictwa, Odense.
  7. Związki finansowe samorządów regionalnych (gmin i powiatów) z bankami spółdzielczymi funkcją rozwoju społeczności lokalnych, 2001. Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Regionalne, Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A., Krynica Morska.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu