BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zientek-Varga Jolanta
Title
Gospodarstwa niskotowarowe - produkować nie tylko dla siebie
Source
Boss-Rolnictwo, 2004, nr 29, s. 14-16
Keyword
Finansowanie rolnictwa, Wspieranie rolnictwa, Programy UE, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo
Agricultural finance, Agriculture support, EU programme, Arable farm, Agriculture
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Gospodarstwa niskotowarowe, w większości prowadzące produkcję na potrzeby własne, mają szansę na rynkowe ukierunkowanie produkcji, poprawę dochodowości oraz dostosowanie do funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku. Umożliwi to przygotowane dla nich finansowe wsparcie, którego celem jest zwiększenie możliwości inwestowania w tych gospodarstwach. Finansowanie to realizowane będzie w 80 procent przez UE, w 20 procent zaś przez stronę polską.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-5701
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu