BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojewska Barbara
Title
Planowanie strategiczne w konkurencyjnym przedsiębiorstwie
Source
Handel Wewnętrzny, 2004, nr 3, s. 6-13
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Formułowanie strategii, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Enterprise management, Strategic planning, Corporation strategies, Strategy formulation, Enterprise competitiveness
Abstract
W procesie planowania można wyróżnić dwa modele: model zewnętrznego narzucania dyrektyw planowania oraz model planowania podyktowanego potrzebami wewnętrznymi. Podstawą egzystencji konkurencyjnego przedsiębiorstwa w dobie gospodarki rynkowej stanowi planowanie strategiczne oparte na modelach planowania podyktowanego czynnikami zarówno wewnętrznymi (aktywny typ planowania), jak i zewnętrznymi (reaktywny typ planowania). Planowanie strategiczne zapewnia konsekwentne ukierunkowanie działalności organizacji. Ułatwia przewidywanie problemów, zanim powstaną i rozwiązywanie ich, zanim staną się zbyt trudne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Filar, Biznes plan, PFPK, Warszawa 1991, s. 12-13.
  2. H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 33-35.
  3. R. Krupski, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001, s. 13.
  4. B. R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2000, s. 113-115.
  5. I. Nowotny, Plan marketingowy. Budowa przyszłości przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993, s. 46.
  6. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 11.
  7. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 55-57.
  8. T. Speh, M. Hutt, Business Marketing Management: A Strategic View of Industrial and Organizational Markets, The Dyrden Press, Fort Worth 1992, s. 226.
  9. Z. Szeloch, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, "Prawo-Ekonomia" 1991, tom X, Rzeszów, s. 306.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu