BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komuda Łukasz
Title
Budownictwo przemysłowe
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 7, s. 113-126
Keyword
Przemysł budowlany, Budownictwo przemysłowe, Rynek budowlany, Produkcja budowlana, Inwestycje budowlane, Remonty, Rozwój przemysłu
Construction industry, Industrial architecture, Construction market, Construction output, Construction investments, Repairs, Industry development
Abstract
Po kilku latach spadku obrotów i cen, firmy działające w segmencie budownictwa przemysłowego liczą na prognozowane ożywienie gospodarcze, związane z akcesją Polski do UE. Eksperci zapowiadają możliwy w najbliższych kliku latach kilkuprocentowy wzrost tego segmentu budownictwa, jednakże wiele zależy od konsumentów, dalszego rozwoju eksportu i aktywności inwestorów. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż budownictwo jest kołem zamachowym całej gospodarki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu