BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Teluk Tomasz
Title
Podatki to grabież
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 7, s. 33-34
Keyword
Polityka podatkowa, Podatki, Wzrost gospodarczy, Otoczenie biznesu, Gospodarka
Tax policy, Taxes, Economic growth, Business environment, Economy
Abstract
Głównym celem każdej reformy finansów publicznych w Polsce winno być dążenie do zmniejszenia fiskalizmu podatkowego. W ten oto prosty sposób kapitał może być źródłem reinwestowania, wzrostu przedsiębiorczości oraz zwiększenia ilości miejsc pracy. Tylko oszczędzanie i oparte na rachunku ekonomicznym inwestowanie może przyczynić się do rzeczywistego wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i zwalczania bezrobocia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu