BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Janusz
Title
Wyroby chemiczne : Polskie szanse na rynku UE
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 7, s. 52-59
Keyword
Przemysł chemiczny, Chemia gospodarcza, Chemia użytkowa, Chemia budowlana, Nawozy sztuczne, Rynek chemii budowlanej, Rynek chemii gospodarczej, Produkcja farb i lakierów, Produkcja przemysłowa, Handel zagraniczny
Chemical industry, Domestic detergents, Applied chemistry, Construction chemistry, Artificial fertilizer, Construction chemicals market, Household chemicals market, Manufacture of paints and varnishes, Industrial production, Foreign trade
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Świat
World
Abstract
Według najnowszych dostępnych danych Europejskiej Organizacji Producentów Wyrobów Chemicznych (CEFIC), światowa produkcja wyrobów chemicznych w 2002 r. wyniosła 1841 mld euro. Stare kraje UE mają przewagę w produkcji i handlu chemikaliami. Ich udział w globalnym eksporcie tych wyrobów wynosi ponad 55 procent a w imporcie 45 procent Wśród krajów unijnych największym producentem produktów chemicznych są Niemcy. Spadła natomiast produkcja chemikaliów w USA.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu