BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komuda Łukasz
Title
Zamówienia publiczne w UE
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 7, s. 51
Keyword
Zamówienia publiczne, Dyrektywy WE, Prawo WE, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Public procurement, EC directives, European Community law, Economic and political integration of Europe
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Większość mediów entuzjastycznie odnosi się do perspektywy otwarcia się europejskiego rynku zamówień przed polskimi firmami. Tymczasem więcej nadziei niż rzeczywistych możliwości płynie z dostępu firm polskich do rynku zamówień publicznych starej UE. Teoretycznie od 1 maja 2004 r. jest on wspólny, ale nie wszędzie. Do tego dochodzą różnorodne bariery, w tym także językowe.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu