BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strumińska Marta
Title
Zielona rewolucja?
Source
Bank, 2004, nr 6, s. 24-27
Keyword
Instytucje finansowe, Ekologiczny system zarządzania, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Oferta usługowa, Usługi bankowe, Produkty ekologiczne, Zarządzanie ryzykiem
Financial institutions, Ecological management system, Financing of the environmental protection, Services offer, Banking services, Ecological product, Risk management
Abstract
Omówiono ewolucję w podejściu instytucji finansowych do zagadnień ekologicznych. Początkowo działania ekologiczne mieściły się w obszarze funkcjonowania zakładu pracy. Od połowy lat 90. XX wieku obserwuje się, szczególnie w Niemczech, powstawanie oferty usługowej o charakterze ekologicznym - fundusze ekologiczne, lokaty ekologiczne, portfele inwestycyjne, ubezpieczenia, zielone kredyty. Kwestie ekologiczne wkroczyły w sferę zarządzania ryzykiem kredytowym. Instytucje finansowe prowadzą marketing na rzecz środowiska.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu