BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulawik Jacek
Title
Sektor ważny i pomocny
Source
Bank, 2004, nr 6, s. 44-45
Keyword
Rozwój gospodarczy, Teoria ekonomii, Sektor finansowy, Rozwój finansowy
Economic development, Economic theory, Financial sector, Fnancial development
Abstract
Autor stawia tezę, że wszystkie działania ukierunkowane na pogłębienie i poszerzanie rozwoju finansowego w długim okresie powinny oddziaływać pozytywnie na wzrost i rozwój ekonomiczny. Pod pojęciem "rozwój finansowy" rozumie długotrwały proces wzrostu i doskonalenia rynków, instytucji i instrumentów finansowych ukierunkowany na podwyższanie efektywności ich funkcjonowania i/lub stosowania oraz powiększania wolumenu transakcji finansowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu