BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ekes Maria
Title
Equilibria in labor markets with infinitely many employees
Równowagi na rynkach pracy z nieskończoną liczbą pracowników
Source
Przegląd Statystyczny, 2003, vol. 50, z. 1, s. 45-58, bibliogr. 5 poz.
Statistical Review
Keyword
Modele ekonometryczne, Teoria gier, Rynek pracy, Analiza rynku
Econometric models, Game theory, Labour market, Market analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule została przedstawiona klasa modeli rynku pracy z nieskończenie wieloma pracownikami i skończoną liczbą pracodawców. Sprowadzając model rynku pracy do pomocniczej gry z nieskończenie wielo-małymi graczami i skończoną liczbą dużych graczy, sformułowano warunki dostateczne dla istnienia równowagi w modelu. Zaprezentowano także metodę charakteryzacji wszystkich równowag rynku pracy w pewnych szczególnych przypadkach; metodę tę zilustrowano przykładowymi obliczeniami.

In the paper model of labor markets with infinitive number of employees and finite number of corporations offering employment is presented. The author describes circumstances guaranteeing the existence of a market equilibrium (which is done by game-theoretic techniques) and, in some special instances, presents a method to characterize all equilibria of the market. The method is then illustrated by specific numerical examples.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hamermesh D.S., Demand for Labor, in: Ashenfelter O., Layard, R. (eds.), Handbook of Labor Economics,Vol. I, North-Holland, 1986.
  2. Johnson G.E., Layard R., Natural Rate of Unemployment, in: Ashenfelter O., Layard, R. (eds.), Handbook of Labor Economics, Vol. II, North-Holland, 1986.
  3. Maćkiewicz A., LARGE_GAME_SOLVER, software package finding equilibria in large social and economic models, 2000.
  4. Maćkiewicz A., Wieczorek A., Computing Equilibria in Economic Models with Infinitely Many Agents, ICS PAS Reports, 903, Warsaw, 2000.
  5. Roman (Ekes) M., Applications of Mixed Games to Model Labor Markets (in Polish), report, Institute of Econometrics, Warsaw School of Economics, 1998.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu