BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejewska Olga
Title
Przemysł celulozowo-papierniczy
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 8, s. 75-84
Keyword
Przemysł papierniczy, Przemysł celulozowy, Papiernictwo, Produkcja papieru i celulozy, Rynek papieru, Struktura produkcji, Handel zagraniczny
Papermaking industry, Pulp industry, Papermaking, Manufacture of paper and cellulose, Paper market, Production structure, Foreign trade
Abstract
Przemysł celulozowo-papierniczy w Polsce z roku na rok notuje coraz lepsze wyniki, mimo utrzymującej się od dłuższego czasu dekoniunktury praktycznie w całej Europie. Ma wciąż dobre perspektywy, ponieważ poziom zużycia papieru w Polsce nadal jest dużo niższy od średniego poziomu unijnego. Sektor ten należy do branż, w których najwcześniej zapoczątkowano proces prywatyzacji i restrukturyzacji, co sprzyjało napływowi kapitału zagranicznego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu