BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Sebastian
Title
Zagrożenia dla bezpieczeństwa na Bałkanach
Source
Przegląd Zachodni, 2003, nr 3, s. 63-74
Keyword
Konflikty etniczne, Konflikty zbrojne, Migracja ludności, Zagrożenia cywilizacyjne, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ethnic conflicts, Armed conflicts, Population migration, Civilization risk, National security, International security
Note
summ.
Country
Bałkany
Balkan
Abstract
Zaprezentowano główne zagrożenia dla bezpieczeństwa na Bałkanach. Szczególną uwagę poświęcono następującym zagadnieniom: problemowi konfliktów etnicznych, napięciom związanym z terytorium, granicami i narodowościami, problemowi migrantów i uchodźców, tendencjom nacjonalistycznym i szowonistycznym oraz warunkom socjoekonomicznym. Wszystkie z wymienionych zagadnień analizowane są pod kątem toczącej się debaty nad przyszłością bezpieczeństwa europejskiego, jego zasięgu oraz głównych determinant. Opisano również szeroki zakres inicjatyw i działań mających na celu umocnienie aktualnego stanu i poczucia bezpieczeństwa na Bałkanach oraz w innych częściach świata. Podkreślono rolę organizacji międzynarodowych oraz znaczenie norm prawnych w opisanych działaniach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu