BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kachnicz Zenon
Title
Tworzenie i działalność Milicji Obywatelskiej na ziemiach zachodnio-północnych w latach 1945-1947
Source
Przegląd Zachodni, 2003, nr 4, s. 145-163
Keyword
Władza, Żołnierz
Power, Soldier
Note
summ.
Country
Pomorze Zachodnie
Abstract
Artykuł omawia początki, kształtowanie się struktury organizacyjnej i herarchii MIlicjii Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim, warunki bytowe, status materialny, wykształcenie, kwalifikacje, pochodzenie społeczne i preferencje polityczne szeregowych milicjantów oraz kadry zarządzającej. Scharakteryzowane są obszary działalności milicji w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej, kiedy wprowadzano polską władzę na "Ziemiach Odzyskanych". Problemy, w obliczu których stanęła milicja to między innymi: wysiedlenie ludności pochodzenia niemieckiego, pomoc dla nowych mieszkańców Pomorza oraz zagrożenia spowodowane przez bandy rabusiów i żołnierzy Armii Czerwonej. Tekst bazuje na materiałach źródłowych oraz niedawno ujawnionych dokumentach archiwalnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu