BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rot Artur
Title
Rola teleinformatyki w realizacji wizji społeczeństwa informacyjnego w Polsce
The Role of Data Transmission Services in Realization of the Vision of Information Society in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (4), 2001, nr 913, s. 21-34, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Sieć teleinformatyczna, Sieci komputerowe
Information society, Teleinformation network, Computer networks
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja istoty społeczeństwa informacyjnego, omówienie stanu usług teleinformatycznych w naszym kraju oraz wskazanie ich wpływu na realizację wizji społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

The information society is characterized by the fact, that the main factor of the development in such society is the telecomunications, especially data transmission services. The speed, quality and efficiency of data processing and data transmission play the crucial role in the information society. In that case, the development of data transmission services in wide area networks is the fundamental factor in the formation of information society. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Giziński J.: Rzeczpospolita Wirtualna. "Wprost online" - dodatek do "Wprost" 1999 nr 1.
 2. Goliński M.: Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza 1997.
 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do formułowania założeń polityki państwa. Warszawa 1996. http://www.kbn.gov.pl/pub/info/de/spo.html
 4. Pakt na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Poznań 1998. http://www.kongres.org.pl/kongres/on-line/Pakt/index.html
 5. Piotrowski A.J.: W dużym skrócie o społeczeństwie informacyjnym. http://www.kbn.gov.pl/gsi/artykul.html
 6. Prospekt sprzedaży akcji TP SA. Warszawa 1998.
 7. Ruszczyk Z.: Internet w biznesie. Gdańsk: ODDK 1997.
 8. "TELBANK" SA - Strony internetowe Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego - http://www.telbank.pl/
 9. Strony internetowe Telekomunikacji Polskiej SA - http://www.tpsa.pl/, http://www.tpnet.pl/, http://www.cst.tpsa.pl/, http://www.wroclaw.tpsa.pl/
 10. Materiały Telekomunikacji Polskiej SA.
 11. Wierzbicki A.P.: Polska na rozstajach historii: Szanse i zagrożenia integracji ze społecznością euroatlantycką w obliczu wyzwań społeczeństwa informacyjnego. http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/iriss/wierzb~l.html
 12. Wierzbołowski J.: Odmienność Europy. "Informatyka" 1999 nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu