BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozieł Tomasz
Title
Innowacje rynku kapitałowego w sektorze ubezpieczeń
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 9, s. 79-80
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Innowacje finansowe, Obligacje katastroficzne, Klęski żywiołowe, Reasekuracja, Ubezpieczenia wypadkowe
Insurance market, Financial innovations, Catastrophe bonds, Natural disaster, Reinsurance, Accident insurance
Abstract
Zastosowanie nowoczesnych instrumentów rynku kapitałowego w działalności ubezpieczeniowej spowodowane jest szybkim ich rozwojem i zmniejszającymi się, relatywnie do rozmiarów szkód, możliwościami firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych finansowania przekazywanych im ryzyk. Do nowoczesnych instrumentów finansowych przydatnych w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych należą obligacje katastroficzne (cat bonds) oraz tzw. swapy katastroficzne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu