BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaiko Leonid
Title
Przeobrażenia społeczeństwa Białorusi w latach dziewięćdziesiątych
Source
Przegląd Zachodni, 2001, nr 3, s. 34-50
Keyword
Polityka, Gospodarka, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Społeczeństwo postsocjalistyczne
Politics, Economy, Systemic transformation, Post-communist society
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
W okresie przeobrażeń społecznych krajów postsocjalistycznych, wyznaczenie priorytetów w zakresie systemu wartości i kultury odgrywało szczególną rolę w ukształtowaniu nowych kierunków w społeczeństwie. Dziedziny te przechodziły głęboki kryzys. W czasach istnienia ZSRR nowym człowiekiem na obszarze związku był "homo sovieticus". "Nowy Białorusin" to efekt zmutowanej formy "człowieka okresu transformacji", u którego nastąpiły znaczące zmiany w odniesieniu do rzeczywistych i pozornych wartości człowieka i społeczeństwa. Kształtowanie się stosunku do Europy na Białorusi przebiegało w sposób złożony i nie pozbawiony sprzeczności, na co wpływ mieli politycy, media, uprzedzenia i obawy społeczeństwa wobec Europy Zachodniej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu